Snack Box 9 : ขนม 2 ชิ้น C + D + น้ำผลไม้ ราคา 92 บาท

Snack Box 9 : ขนม 2 ชิ้น C + D + น้ำผลไม้ ราคา 92 บาท

ชุดของว่าง Snack Box ชุดที่ 9 – เลือกเบเกอรี่ได้ 2 ชิ้น จาก C 1 ชิ้น และ D 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ C : กะหรี่พัฟไก่, แยมโรล, โรลใบเตย, โรลช็อกโกแลต, โรลกาแฟ, โรลเผือก, ซอสเซจโรล, พายสับปะรด, พายไก่เห็ด, เดนิชเพสตรี้, พายไก่หยองน้ำพริกเผา เบเกอรี่ D :...
Snack Box 8.2 : ขนม 2 ชิ้น C + C + น้ำผลไม้ ราคา 88 บาท

Snack Box 8.2 : ขนม 2 ชิ้น C + C + น้ำผลไม้ ราคา 88 บาท

ชุดของว่าง Snack Box ชุดที่ 8.2 – เลือกเบเกอรี่ได้ 2 ชิ้น จาก C 2 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ C : กะหรี่พัฟไก่, แยมโรล, โรลใบเตย, โรลช็อกโกแลต, โรลกาแฟ, โรลเผือก, ซอสเซจโรล, พายสับปะรด, พายไก่เห็ด, เดนิชเพสตรี้, พายไก่หยองน้ำพริกเผา ราคาชุดละ 88 บาท เบเกอรี่...
Snack Box 8.1 : ขนม 2 ชิ้น B + D + น้ำผลไม้ ราคา 88 บาท

Snack Box 8.1 : ขนม 2 ชิ้น B + D + น้ำผลไม้ ราคา 88 บาท

ชุดของว่าง Snack Box ชุดที่ 8.1 – เลือกเบเกอรี่ได้ 2 ชิ้น จาก B 1 ชิ้น และ D 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ B : ขนมปังชาเขียวไส้ถั่วแดง, บลูเบอร์รีเพสตรี้ และเลมอนโรล เบเกอรี่ D : ชิกเก้นโรล, ทูน่าพัฟ, ครัวซองไส้กรอกไก่ และซินนามอนโรล ราคาชุดละ 88 บาท เบเกอรี่...
Snack Box 7.2 : ขนม 2 ชิ้น B + C + น้ำผลไม้ ราคา 82 บาท

Snack Box 7.2 : ขนม 2 ชิ้น B + C + น้ำผลไม้ ราคา 82 บาท

ชุดของว่าง Snack Box ชุดที่ 7.2 – เลือกเบเกอรี่ได้ 2 ชิ้น จาก B 1 ชิ้น และ C 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ B : ขนมปังชาเขียวไส้ถั่วแดง, บลูเบอร์รีเพสตรี้ และเลมอนโรล เบเกอรี่ C : กะหรี่พัฟไก่, แยมโรล, โรลใบเตย, โรลช็อกโกแลต, โรลกาแฟ, โรลเผือก, ซอสเซจโรล,...
Snack Box 7.1 : ขนม 2 ชิ้น A + D + น้ำผลไม้ ราคา 82 บาท

Snack Box 7.1 : ขนม 2 ชิ้น A + D + น้ำผลไม้ ราคา 82 บาท

ชุดของว่าง Snack Box ชุดที่ 7.1 – เลือกเบเกอรี่ได้ 2 ชิ้น จาก A 1 ชิ้น และ D 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ A : ขนมปังไส้กรอกไก่, พายลูกตาล, บัตเตอร์เค้ก และมาเบิ้ลเค้ก เบเกอรี่ D : ชิกเก้นโรล, ทูน่าพัฟ, ครัวซองไส้กรอกไก่ และซินนามอนโรล ราคาชุดละ 82 บาท...
Snack Box 6 : ขนม 2 ชิ้น A + C + น้ำผลไม้ ราคา 76 บาท

Snack Box 6 : ขนม 2 ชิ้น A + C + น้ำผลไม้ ราคา 76 บาท

ชุดของว่าง Snack Box ชุดที่ 6 – เลือกเบเกอรี่ได้ 2 ชิ้น จาก A 1 ชิ้น และ C 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ A : ขนมปังไส้กรอกไก่, พายลูกตาล, บัตเตอร์เค้ก และมาเบิ้ลเค้ก เบเกอรี่ C : กะหรี่พัฟไก่, แยมโรล, โรลใบเตย, โรลช็อกโกแลต, โรลกาแฟ, โรลเผือก, ซอสเซจโรล,...
Snack Box 5 : ขนม 2 ชิ้น A + B + น้ำผลไม้ ราคา 70 บาท

Snack Box 5 : ขนม 2 ชิ้น A + B + น้ำผลไม้ ราคา 70 บาท

ชุดของว่าง Snack Box ชุดที่ 5 – เลือกเบเกอรี่ได้ 2 ชิ้น จาก A 1 ชิ้น และ B 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ A : ขนมปังไส้กรอกไก่, พายลูกตาล, บัตเตอร์เค้ก และมาเบิ้ลเค้ก เบเกอรี่ B : ขนมปังชาเขียวไส้ถั่วแดง, บลูเบอร์รีเพสตรี้ และเลมอนโรล ราคาชุดละ 70 บาท เบเกอรี่...
Snack Box 4 : ขนม 1 ชิ้น D + น้ำผลไม้ ราคา 58 บาท

Snack Box 4 : ขนม 1 ชิ้น D + น้ำผลไม้ ราคา 58 บาท

ชุดของว่าง Snack Box ชุดที่ 4 – เลือกเบเกอรี่ D ได้ 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ D : ชิกเก้นโรล, ทูน่าพัฟ, ครัวซองไส้กรอกไก่ และซินนามอนโรล ราคาชุดละ 58 บาท เบเกอรี่ D ชิกเก้นโรล ซินนามอนโรลทูน่าพัฟ ครัวซองไส้กรอก น้ำผลไม้รวม มีส่วนประกอบของส้ม ฝรั่ง...
Snack Box 3 : ขนม 1 ชิ้น C + น้ำผลไม้ ราคา 52 บาท

Snack Box 3 : ขนม 1 ชิ้น C + น้ำผลไม้ ราคา 52 บาท

ชุดของว่าง Snack Box ชุดที่ 3 – เลือกเบเกอรี่ C ได้ 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ C : กะหรี่พัฟไก่, แยมโรล, โรลใบเตย, โรลช็อกโกแลต, โรลกาแฟ, โรลเผือก, ซอสเซจโรล, พายสับปะรด, พายไก่เห็ด และเดนิชเพสตรี้, พายไก่หยองน้ำพริกเผา ราคาชุดละ 52 บาท เบเกอรี่ C...
Snack Box 2 : ขนม 1 ชิ้น B + น้ำผลไม้ ราคา 46 บาท

Snack Box 2 : ขนม 1 ชิ้น B + น้ำผลไม้ ราคา 46 บาท

ชุดของว่าง Snack Box ชุดที่ 2 – เลือกเบเกอรี่ B ได้ 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ B : ขนมปังชาเขียวไส้ถั่วแดง, บลูเบอร์รีเพสตรี้ และเลมอนโรล ราคาชุดละ 46 บาท เบเกอรี่ B ขนมปังชาเขียวไส้ถั่วแดงบลูเบอร์รีเพสตรี้ เลมอนโรล น้ำผลไม้รวม มีส่วนประกอบของส้ม ฝรั่ง...