Snack Box 9 : ขนม 2 ชิ้น C + D + น้ำผลไม้ ราคา 92 บาท

Snack Box 9 : ขนม 2 ชิ้น C + D + น้ำผลไม้ ราคา 92 บาท

ชุดของว่าง Snack Box ชุดที่ 9 – เลือกเบเกอรี่ได้ 2 ชิ้น จาก C 1 ชิ้น และ D 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ C : กะหรี่พัฟไก่, แยมโรล, โรลใบเตย, โรลช็อกโกแลต, โรลกาแฟ, โรลเผือก, ซอสเซจโรล, พายสับปะรด, พายไก่เห็ด, เดนิชเพสตรี้, พายไก่หยองน้ำพริกเผา เบเกอรี่ D :...
พายไก่หยองน้ำพริกเผา (Chicken Floss with Chili Paste Pie) – Puff and Pie ครัวการบินไทย

พายไก่หยองน้ำพริกเผา (Chicken Floss with Chili Paste Pie) – Puff and Pie ครัวการบินไทย

พายไก่หยองน้ำพริกเผา – พายเนื้อนุ่มๆ สอดไส้ไก่หยองน้ำพริกเผา กลิ่มหอมน่าทาน อีกหนึ่งเมนูคุณภาพจาก Puff & Pie ครัวการบินไทย หากใครชื่นชอบพายไก่หยองน้ำพริกเผา ซึ่งเป็นเบเกอรี่กลุ่ม C ทางเราได้จัดอยู่ในชุดของว่าง (Snack Box) ในชุดต่อไปนี้ Snack Box ชุดของว่าง ชุดที่...
Snack Box 8.2 : ขนม 2 ชิ้น C + C + น้ำผลไม้ ราคา 88 บาท

Snack Box 8.2 : ขนม 2 ชิ้น C + C + น้ำผลไม้ ราคา 88 บาท

ชุดของว่าง Snack Box ชุดที่ 8.2 – เลือกเบเกอรี่ได้ 2 ชิ้น จาก C 2 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ C : กะหรี่พัฟไก่, แยมโรล, โรลใบเตย, โรลช็อกโกแลต, โรลกาแฟ, โรลเผือก, ซอสเซจโรล, พายสับปะรด, พายไก่เห็ด, เดนิชเพสตรี้, พายไก่หยองน้ำพริกเผา ราคาชุดละ 88 บาท เบเกอรี่...
Snack Box 8.1 : ขนม 2 ชิ้น B + D + น้ำผลไม้ ราคา 88 บาท

Snack Box 8.1 : ขนม 2 ชิ้น B + D + น้ำผลไม้ ราคา 88 บาท

ชุดของว่าง Snack Box ชุดที่ 8.1 – เลือกเบเกอรี่ได้ 2 ชิ้น จาก B 1 ชิ้น และ D 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ B : ขนมปังชาเขียวไส้ถั่วแดง, บลูเบอร์รีเพสตรี้ และเลมอนโรล เบเกอรี่ D : ชิกเก้นโรล, ทูน่าพัฟ, ครัวซองไส้กรอกไก่ และซินนามอนโรล ราคาชุดละ 88 บาท เบเกอรี่...
Snack Box 7.2 : ขนม 2 ชิ้น B + C + น้ำผลไม้ ราคา 82 บาท

Snack Box 7.2 : ขนม 2 ชิ้น B + C + น้ำผลไม้ ราคา 82 บาท

ชุดของว่าง Snack Box ชุดที่ 7.2 – เลือกเบเกอรี่ได้ 2 ชิ้น จาก B 1 ชิ้น และ C 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ B : ขนมปังชาเขียวไส้ถั่วแดง, บลูเบอร์รีเพสตรี้ และเลมอนโรล เบเกอรี่ C : กะหรี่พัฟไก่, แยมโรล, โรลใบเตย, โรลช็อกโกแลต, โรลกาแฟ, โรลเผือก, ซอสเซจโรล,...
Snack Box 7.1 : ขนม 2 ชิ้น A + D + น้ำผลไม้ ราคา 82 บาท

Snack Box 7.1 : ขนม 2 ชิ้น A + D + น้ำผลไม้ ราคา 82 บาท

ชุดของว่าง Snack Box ชุดที่ 7.1 – เลือกเบเกอรี่ได้ 2 ชิ้น จาก A 1 ชิ้น และ D 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ A : ขนมปังไส้กรอกไก่, พายลูกตาล, บัตเตอร์เค้ก และมาเบิ้ลเค้ก เบเกอรี่ D : ชิกเก้นโรล, ทูน่าพัฟ, ครัวซองไส้กรอกไก่ และซินนามอนโรล ราคาชุดละ 82 บาท...
พายไก่เห็ด (Chicken Mushroom Pie) – Puff and Pie ครัวการบินไทย

พายไก่เห็ด (Chicken Mushroom Pie) – Puff and Pie ครัวการบินไทย

พายไก่เห็ด – พายเนื้อนุ่มๆ สอดไส้ไก่สับและเห็ดแชมปิญอง กลิ่มหอมน่าทาน อีกหนึ่งเมนูคุณภาพจาก Puff & Pie ครัวการบินไทย หากใครชื่นชอบพายไก่เห็ด ซึ่งเป็นเบเกอรี่กลุ่ม C ทางเราได้จัดอยู่ในชุดของว่าง (Snack Box) ในชุดต่อไปนี้ Snack Box ชุดของว่าง ชุดที่ 3 - เบเกอรี่ 1...
บลูเบอร์รีเพสตรี้ (ฺBlueberry Pastry) – Puff and Pie ครัวการบินไทย

บลูเบอร์รีเพสตรี้ (ฺBlueberry Pastry) – Puff and Pie ครัวการบินไทย

บลูเบอร์รีเพสตรี้ – พายเพสตรี้สอดไส้แยมบลูเบอร์รี โรยหน้าด้วยอัลมอนด์สไล อีกหนึ่งเมนูคุณภาพจาก Puff & Pie ครัวการบินไทย หากใครชื่นชอบบลูเบอร์รีเพสตรี้ ซึ่งเป็นเบเกอรี่กลุ่ม B ทางเราได้จัดอยู่ในชุดของว่าง (Snack Box) ในชุดต่อไปนี้ Snack Box ชุดของว่าง ชุดที่ 2 -...
มาเบิ้ลเค้ก (Marble Cake) – Puff and Pie ครัวการบินไทย

มาเบิ้ลเค้ก (Marble Cake) – Puff and Pie ครัวการบินไทย

มาเบิ้ลเค้ก – เค้กเนยเนื้อนุ่ม ลายหินอ่อน หอมมันอร่อย อีกหนึ่งเมนูคุณภาพจาก Puff & Pie ครัวการบินไทย หากใครชื่นชอบมาเบิ้ลเค้ก ซึ่งเป็นเบเกอรี่กลุ่ม A ทางเราได้จัดอยู่ในชุดของว่าง (Snack Box) ในชุดต่อไปนี้ Snack Box ชุดของว่าง ชุดที่ 1 - เบเกอรี่ 1 ชิ้น A +...
บัตเตอร์เค้ก (Butter Cake) – Puff and Pie ครัวการบินไทย

บัตเตอร์เค้ก (Butter Cake) – Puff and Pie ครัวการบินไทย

บัตเตอร์เค้ก – เค้กเนยเนื้อนุ่ม หอมมันอร่อย อีกหนึ่งเมนูคุณภาพจาก Puff & Pie ครัวการบินไทย หากใครชื่นชอบบัตเตอร์เค้ก ซึ่งเป็นเบเกอรี่กลุ่ม A ทางเราได้จัดอยู่ในชุดของว่าง (Snack Box) ในชุดต่อไปนี้ Snack Box ชุดของว่าง ชุดที่ 1 - เบเกอรี่ 1 ชิ้น A + น้ำผลไม้ ราคา 40...