X Close

   
 
 Puff & Pie


 เบเกอร์รี่ Puff&Pie Snack Boxes ชุดที่ 7 ประกอบด้วยขนม 2 ชิ้น

  - เบเกอร์รี่ Puff&Pie 1 ชิ้น ของ Snack box Set B ประกอบด้วย พายสับปะรด,

 พายแพนงไก่,เดนิชเพรสตี้, เค้กกล้วยหอม, ชินามอลโรล,กะหรี่พัฟไก่

 - เบเกอร์รี่ Puff&Pie 1 ชิ้น ของ Snack Box Set C  ประกอบด้วย ครัวซองไส้กรอก,

 ทูน่าพัฟ,ชิกเก้นโรล, ซอสเซสโรล

 - น้ำผลไม้อีก 1 ถ้วย 

  ราคา 70 บาท


*ทูน่าพัฟ และ ครัวซอง เพิ่ม 5 บาท ต่อชุด

   
Copyright © 2010 Puff&Pie All Rights Reserved.